İş Hukuku

Kavlak, çalışanları ve işverenleri temsil ederek iş hukukuna ilişkin tüm konularda kendilerine yardımcı olmaktadır. Firma’nın iş hukuku hizmetleri arasında iş akitlerinin hazırlanması, haksız işten çıkarma, işte ayrımcılık gibi konularda yetkili mahkemeler nezdinde kişisel hak arayışı davalarının açılıp müdafaası ve yeniden yapılanmalar üzerine danışmanlık hizmetleri yer almaktadır.