Dava İcra & İflas Hukuku

Kavlak’ın ticari uyuşmazlıklar konusunda deneyimli avukatları, müvekkillerinin ortak girişimler, doğal kaynak sözleşmeleri, inşaat projeleri, sigorta, reasürans, elektrik projeleri, ticaret, lisans verme, denizcilik, havacılık, enerji projelerinden doğan veya uluslararası nitelikli diğer türlü ticari uyuşmazlıklarını etkin ve sonuca yönelik bir şekilde çözmelerine yardımcı olmak amacıyla hukuki hizmetler vermektedir.
Firma, alacaklılara borçlunun borçlarını ödeyemez hale düşmesi öncesinde ve sonrasında, pozisyonlarını koruma konusunda yapmaları gereken işlemler ve takip etmeleri gereken stratejiler konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Amaç, mümkün olduğunca çok alacağın minimum giderle en kısa zamanda tahsil edilmesidir.