Başvuru Formu

Özgeçmiş Yükleyiniz
Max File Size 15MB

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin tarafıma sunulan yukarıda yer alan Başvuru Formu ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

 

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Av. Fırat Barış Kavlak ve Ortağı Av. Aygen Kavlak (“Kavlak”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli öğrencilerden Akademi Başvuru Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; öğrenci kayıt işlemleri ve öğrenci seçme/yerleştirme süreçlerinin sağlık bir şekilde yürütülmesi, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

 

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Akademi Başvuru Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim-soy isim

  • İletişim Bilgisi: E-Posta Adresi, Telefon Numarası

  • Mesleki Deneyim: Okul Bilgisi, Kaçıncı Sınıf Olduğu Bilgisi

  • Özlük: Özgeçmiş Bilgileri

 

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcılarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin Nispetiye Mah. Seher Yıldızı Sok. No:23/11 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya Akademi Kayıt Formu kapsamında tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden info@kavlak.av.tr e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

Tarafima sunulan KVKK aydinlatma metni kapsaminda islenecek kisisel verilerimin KVKK'nin 9.maddesi uyarinca yurt disina aktarilmasina riza veriyorum